Menu Główne
Jesteś Tutaj
Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Przykładowy Formularz

Opublikowano
Sylwia G.

FORMULARZ - ANKIETA

KONSULTACYJNA W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU

 SOŁECTWA KNIEJA

 

  1. Dokument podlegający konsultacji:

 

STATUT SOŁECTWA KNIEJA

 

  1. Imię i nazwisko osoby składającej formularz:

 

JAN KOWALSKI

 

  1. Adres:

 

KNIEJA, NR DOMU …………………. 88 – 190 BARCIN

 

  1. Telefon / e-mail:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

  1. Zgłaszane uwagi i wnioski:

 

L.p.

Wskazanie jednostki redakcyjnej projektu statutu sołectwa, której dotyczy zgłoszenie  

(paragraf, ustęp, punkt, podpunkt)

Wskazanie proponowanego brzmienia jednostki redakcyjnej statutu sołectwa, której dotyczy zgłoszenie

1.     

Np.  Jest: § 15 ust. 5. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej 1/5 osób uprawnionych.

Np. Propozycja zmiany:

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej 1/3 osób uprawnionych.

2.     

 

 

3.     

 

 

4.     

 

 

5.     

 

 

6.     

 

 

 

„Czy jesteś za pozytywnym zaopiniowaniem projektu Statutu sołectwa:

                            

X

 Tak, w brzmieniu udostępnionym w załączniku nr …… Zarządzenia Nr ……./2015 Burmistrza Barcina z dnia 29 maja 2015 r.  ”.                       

                              Tak, ze wskazanymi zmianami.

 


                               Nie

 

 

 

  1. Data i podpis (czytelny) osoby składającej formularz:

 

…………………………………………………………………………………..

(równoznaczny z oświadczeniem, że osoba składająca jest osobą uprawnioną)*

 

 

 

 

UWAGA!

Termin składania formularzy – do dnia 12 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* osoba uprawniona - osoba stale zamieszkująca na obszarze Sołectwa, która posiada czynne prawo wyborcze do Rady, wpisana do rejestru wyborców.

Wolice na mapie
Formularz kontaktowy
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
Statystyki strony
Użytkowników:
6
Artykułów:
96
Odsłon artykułów:
44110
Kalendarz ogrodnika